_____

Tablo Adı: Ne…

Sanatçı: Necip YILDIRIM

İlham Kaynağı:

Gamına gamlanıp olma mahzun
Demine demlenip olma mağrur
Ne dem bâkî ne gam bâkî

Bu sözün şiirlerinde “Selîmî” mahlasını kullanan Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu söylenmektedir.

——

Name: Nor… Neither

Artist: Necip YILDIRIM

Inspiration: The following Turkish words:

Gamına gamlanıp olma mahzun
Demine demlenip olma mağrur
Ne dem bâkî ne gam bâkî

Nor be sad worrying about the sorrows [of this life]
Neither be coneited in your prosperous moments.
Nor prosperity, neither the sorrows are lasting…

These words have been attributed to Ottoman Sultan Yavuz Selim.

Ads