Gizlidir

Âşikârâne yanan, mum nazardan gizlidir!
Kuşatır sürme gözü, bin bakıştan gizlidir!

Gizledik dağ-i cünûn, tâ derûn-i sînede:
Süveydâ ancak mühür! İçte sevda gizlidir.

Sanmayın yakmaz bizi, âteş-i sûzân-ı aşk:
Âh gizli, nâle gizli; çeşm-i giryân gizlidir!

Ölüm dahi istese alamaz bizden cânı!
Kalpgâh-ı cân içre, cân-ı cânân gizlidir!

Zahidâ! Ta’n eyleme sen harâbât ehlini!
Kül-renk köhne libasta; kor-renk volkan gizlidir!

Âfet-i imkândan kaç, âfiyetten et hazer!
Zinhâr! Vîrânelerde, nûr-i mehtâb gizlidir!

Çıkarken nefeslerin yanışından anladım;
Gencine-yi endâmda, nice esrâr gizlidir.

Kök salarsa cismime, benliğim hayret dolar;
Arsa-yi dil tohmunda, cevher-i nâb gizlidir

Ey figânım âş eflâk, çık kınından feleğin!
Çeşm-i noksân Serâzât, yâr-i üryan gizlidir!

——-

Serâzât.com’da; sadece Necip YILDIRIM’ın şiir ve makaleleri yer almaktadır. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez.

Ads