Necip YILDIRIM kimdir?

Beni değil, fikrlerimi tanıyınız.

Vicdan; serâzât. Gönül; sermest. İrâde; mütteki.

Dünyayı kökünden değiştirebilecek en güçlü silah; söz. Söz dersinin ilk imtihanı, sükût. Onun için; Türkçe şiirde sükût manifestosu: Dök Şişeye Suskunluk; Sükût Nâlesi; Sükût Edebgâhı; Bir Feryattır Sessizlik; Hâmûş Ol; Gizli Füsundur Sükût. Bütün bunlar, sükûtun söze meydan okuması değil mi?

Tevekkülsüz tevekkül bile edemez ve masal yıldızlarında asılı aynalardan izler kendini: Tevekkülle Tevekkül Et, Masal Yıldızı ve Aynalar.

Mukaddes dâvâya gönül vermiştir: Mukaddes Dâvâ!

Türkçe bir sevdadır onun için: Bir Sevdadır Türkçe

Geceyi uğurlayıp sabahı selamlarken, su yüzünde kabaran habbelerden gökkubbeler inşa eder. Bu Gece, Müjdeci Sabah ve Habbe.

Türkistan Destanının silbaştan yazılacağına ve İstanbul’un yeniden fethedileceğine inanır: Türkistan Destanı ve Alsın Seni İstanbul.

Kimi zaman kükreyen arslan gibi olsa da, akrep kıskacında yalın ayaklı bir ehl-i harâbâttır. Kükreyen Arslan, Akrep Kıskacı, Yalın Ayaklı Rindler ve nihayet Ehl-i Harâbât.

Ömür kâfilesinin geçişini; nefesler kervanından keyifle izler: Nefesler Kervanı

Güneş gibi meydanda olsa da; derd-i derûnu erbâb-ı nazardan gizlidir. Derd-i Derûn ve Gizlidir.

Ve bir demlik çay olmadan sohbet olmaz: Çay Şiiri

Ahmed Necip YILDIRIM aslen Buharalıdır. Lisans ve yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler sahasında yapmıştır. Doktora tezinde Kuantum fiziğinin içtimai ilimlere tatbikini incelemektedir. Yetmişten çok ülkede bulunmuştur. İyi derecede İngilizce, Farsça, Rusça, Hintçe bilmektedir.