İngiliz Zekâsı ve Global PR

Birleşik Krallık, Birinci Dünya harbinde dünyadaki varlıklarının dörtte birini ve 715 bin kişi kaybetti. İkinci Dünya harbinde Hitler Almanya’sı tarafından ciddi manada hırpalandı.

İkinci Dünya Savaşı’nın galipleri arasında yer alsa da güneş batmayan imparatorluk gölgelere çekilmek mecburiyetinde kalmıştı.

İki kutuplu dünya düzeninde Soğuk Savaş devam ederken, Avrupa kıtasında iş birliği ve bütünleşme süreci başlamıştı. O günkü şartlarda, bu sürecin tam olarak neye dönüşeceğini kestirmek zordu. İngilizler, dışarıda kalmaktansa, içeride yer alıp bu süreci kendi menfaatleri doğrultusunda şekillendirmeyi tercih ettiler ve 1973 yılında Avrupa Birliği’ne katıldılar. (O zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu)

Sulh u sefa içinde geçen yıllar, Birleşik Krallık’ın toparlanmasına yardımcı oldu. Avrupa Birliği gömleği dar gelmeye başladı. Birlik gölgesinden çıkıp eski günlerine dönme iradesi kuvvetlendi.

Ve 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık Brexit süreciyle Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldı.

Küresel algıda Birleşik Krallık’ın tekrar “cihana nizam veren devlet” şeklinde telakki edilebilmesi için, muazzam bir PR gerekiyordu.

Sakız gibi uzatılan Brexit süreci, Prens William’ın Catherine Middleton’la evliliği, çiftin kraliyet ailesinden ayrılıp ayrılmamaları, kraliçe II. Elizabeth’in tahttan istifası meselesi, Boris Johnson’un pandemi günlerindeki skandal eğlence partisi, Kiev’e sürpriz ziyareti ve İngilizleri dünya manşetlerinde tutacak daha nice “flaş” hâdise…

“Birleşik Krallık” markasını uluslararası PR çalışması zaviyesinden dikkatlice takip ettiğinizde İngiliz üst akılın, şu hedefleri gerçekleştirmek istediğini göreceksiniz:

  • Dünyadaki bütün insanlar Birleşik Krallık kraliyet ailesini “dünyevî iktidar sahasında gelenek ve köklülüğü temsil eden en üst makam” kabul etsin,
  • Birleşik Krallık’ın Magna Carta’dan beri demokrasinin beşiği olduğunu unutmasın,
  • Birleşik Krallık’ın başbakanını en ideal demokratik yollarla seçilmiş dünyanın meşruiyeti en yüksek siyasi lideri olarak görsün ve
  • Birleşik Krallık özenilecek, gıpta edilecek, imrenilecek ve hasretle özlenecek bir devlet olsun.

Üyelerini Birleşik Krallık’ın eski sömürge devletlerinin oluşturduğu İngiliz Milletler Topluluğu coğrafyasında bu hedeflere ram olmuş milyonlarca insan var.

Bunlara bir de dünyanın geriye kalan bölümünde yaşayan kendi tarihinden habersiz, öz vatanının kıymetlerine yabancılaşmış yeni nesillerden milyonları da ilave ediniz.

İngiliz üst aklının ekmeğine kaymaklı yağı sürenler, dünyanın dört-bir tarafındaki şuursuz medya mensuplarıdır. Kraliçe aksırır, bakmışsınız manşet yapmışlar. Muhafazakar parti başkan seçer, konuşması hususî tercümanlar marifetiyle kitlelere aktarılır!

Bizim coğrafyada, hayatımızı kökünden değiştirecek çok mühim hâdiseler olduğunda Birleşik Krallık medyası tenezzül dahi etmez veya biliçli olarak görmezden gelir.

Aşağılık/üstünlük kompleksini anlamak sosyal psikoloji cihetinden uzun tahliller gerektirir.

Yukarıda zikredilen PR çalışmasının “Büyük Gösterme” kısmının yanında, bir de “Şirin Belletme” tarafı da var. Buna en çarpıcı misal Boris Johnson’un görevden ayrılması ve Liz Truss’ın onun yerine geçmesi sürecinde yaşandı:

Daha en başından, Hint asıllı Rişi Sunak’ın Birleşik Krallık’ta başbakan olamayacağı âşikardı. Peki neden aday oldu? Dünyadaki sade vatandaşların bilinç altında, “Ah şu demokrasi adasına bak! Ne ırkçılığı canım! Hint asıllı Rişi Sunak neredeyse başbakan olacaktı!” şeklinde bir algı meydana getirmekti hedef.

“Abartıyorsun! Bu kadar da değildir,” diyenlere söylenecek çok şey var. Şimdilik işe “British Incrementalism”‘i araştırarak başlayabileceklerini tavsiye etmekle yetinelim.

Hâfızâ-yı beşer nisyan ile maluldür. İnsanoğlu çabuk unutuyor. Türkiye’de milyonlarca insan memleketin 2000’li yılların başındaki içler acısı vaziyetini unutmuş durumda. Birleşik Krallık tarihindeki kara lekeleri mi hatırlayacak!

Bu yüzyılın en büyük hâdiselerinden biri, İngilizlerin AB’den ayrılmasıdır. Brexit hesaba katılmadan, yeni dünya düzenini anlamak mümkün değildir.


Diğer İçerikler:

Ağlamayı Özledim (Şiir)
Annem… (Kadına… ve anneye bir yazı…)
Mükemmeliyet (Herkes mükemmel olmak ister…)
Seni Özlediğim Kadar (Şiir)
Önyargı ve Mike Tyson (Şampiyon olmak…)
Masal Yıldızı (Şiir)

Serâzât.com’da sadece Necip YILDIRIM’ın şiir ve makaleleri yer almaktadır. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez.

Ads