Kuşattın

Geldin gece iksirli tebessümle kuşattın.
Tuttun beni lerziş gibi âteşlere attın.

Ebrun gibi gök şûle bulutlarla doluydu.
Yorgun gece kirpikleri hasretle suluydu.

Şeb aşka gelip demle fenâ raksa tutuştu.
Nabzım bile cümbüş ederek kanla koşuştu.

Düş müydü hayaller mi tasavvurla karıştı.
Çizmek diledim cânıma: Merhemle nakıştı.

Mehtapla mı geldin, ya da yıldız mı saçıldı!
Sel taştı Serâzât dilin bendi açıldı!

Ads