Numan Aydoğan Ünal

Gönüller sultanıdır, dertliler dermanıdır.
Fakir tebessüm etse; sevinir Numan Abi!
Medeniyet aşkının, mânevî fermânıdır!
Dâvâ tecessüm etse; ismidir “Numan Abi”!

Erzincanlı bir yiğit, dava bayrağı elde;
Gezdi Türk dünyasını; aşk saçtı her mahalde.
Baba bilirler onu; Türkistan’da her belde.
Mukaddes kıymetleri; sevdirdi Numan Abi.

Kimsesiz gariplere, müşfikçe penâh sensin!
Kimlerin müşkülü var, hepsine âgâh sensin!
Numan-ı müşkilküşa! Dertlere devâ sensin!
Kıyamete dek dua; aldınız Numan Abi!

Gençlerden daha atik; bitmez tükenmez sevdâ.
Bin yıllık kadim nevâ; solmaz pörsümez nidâ.
Bir ülküye bu denli, herkes olamaz fedâ.
Dâvâ ruhunu bize, nakşetti Numan Abi!

Bu vatan karış karış, Türkistan sizden duydu!
Fert fert genç nesiller, Türkistan sizden duydu!
İmansız Türk bir hiçtir! Türkistan sizden duydu!
İmanı Türkistan’dan, ayırmaz  Numan Abi!

Basmacı Hareketi, bilmezdik olmasaydı!
Türk’e yapılan zülme, yanmazdık olmasaydı!
Ehl-i sünnet aşkını, yazmazdık olmasaydı!
Size olan borcumuz, ödenmez Numan Abi!

Hakiki kahramana, iltifatsız insanlar!
Kadir kıymet bilmezler, vefasızdır insanlar!
Sözlerden feyz almazlar, umursuzdur insanlar!
Bir hatamız olduysa, affedin Numan Abi!

Evliyadan konuşsa; yaş doldurur gözleri.
Enbiyadan konuşsa; gönül okşar sözleri.
Eşkiyadan konuşsa; kürsü yakar közleri.
Çoşturdu hitabınız; ağlattı Numan Abi!

Sibirya’dan Serhend’e, gönderdi milyon kitap!
Balkanlardan İran’a, lutfetti nice hitap!
Kaşgardan Viyana’ya, onu duymaya bîtap;
“Türk Âlemi”nde erler, beklerler Numan Abi.

Gençlerin reisidir; Numan Aydoğan Ünal!
Türkistan fatihidir; Numan Aydoğan Ünal!
Seyyidler hâmisidir; Numan Aydoğan Ünal!
Dualara taht kuran; kahraman Numan Abi

Boş çevirmez geleni; merhamet dolu umman.
Başları sıkışanlar; yollar bittiği zaman;
İltica edip derler: “Yetiş Numan Aydoğan”!
Allah izniyle eyler; teveccüh Numan Abi!

Satır satır doldursa;  Mevlana Mesnevisi;
Kendine misal alsa; Firdevsi Şehnamesi;
Serâzât kalem çekse, binbir adaş Çile’si;
Yine de anlatamaz; vasfınız Numan Abi!

——-

Serâzât.com’da; sadece Necip YILDIRIM’ın şiir ve makaleleri yer almaktadır. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez.

Ads